Orusts kommun ligger på andra plats bland landets 290 kommuner i 2018 års Bästa skolkommun. Det är samma placering som året innan.

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av 13 kriterier. Lärarnas utbildningsnivå och resurstilldelningen tillhör Orusts kommuns styrkor relativt sett, medan andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år och sjukfrånvaron drar ner kommunens rankning.

Jämfört med året innan har Orust förbättrat sin rankning på bland annat elevernas meritvärde i åk 9 och andelen godkända elever, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på sjukfrånvaron och andelen elever som uppnår högskolebehörighet.

Läs hela notisen

Läs mer om undersökningen

Källa: Orust Kommun och Lärarförbundet