Hjälp oss att samla in julgranar för att ordna lekplatser och en skyddad uppväxtmiljö åt Stockholms fiskar.

Studier visar att 40 procent av fiskens uppväxtplatser är borta på kusten och att ytterligare 0,5 procent av orörda områden exploateras varje år. Närmare tätorter är exploateringen ännu högre. Om takten fortsätter kommer samtliga orörda uppväxtområden vara borta om 50 år kring Stockholm.

Stockholms vatten är således kraftigt påverkade av exploatering. Viktiga områden för många fiskarter har försvunnit till följd av muddringar, kajer och båthamnar. En gammal svensk tradition kan förbättra situationen. Genom att sänka ned buntar av julgranar på botten kan nya lekplatser och uppväxtmiljöer skapas. Nu kan alla Stockholmare hjälpa till med detta.

I samband med tjugondag Knut samlar Sportfiskarna in julgranar till förmån för fiskbestånden i Stockholm. PS vi vill bara ha ekogranar för miljöns skull!

VÄLKOMMEN ATT LÄMNA DIN GRAN VID FÖLJANDE TILLFÄLLEN:
Norr Mälarstrand: 11/1 kl. 08:00 – 12:00
Hornsberg Strand 12/1 kl. 10:00 – 15:00

Foto: Strömma

Läs hela notisen

Källa: Strömma via Mynewsdesk.com