Den internationella sjöfarten ska sträva efter att vara fossilfri så snart som möjligt. FN:s sjöfartsorganisation IMO har efter intensiva förhandlingar enats om en överenskommelse om hur växthusgasutsläppen ska minska.Transportstyrelsen har förhandlat för Sveriges räkning.

Målet är att de årliga utsläppen av växthusgaser från den internationella sjöfarten ska kulminera så snart som möjligt och därefter minska med åtminstone 50 procent till 2050 jämfört med 2008 års nivå, och sträva mot fossilfrihet så snart som möjligt. Det fastslår staterna i en initial strategi med ett antal mål och principer för organisationens fortsatta arbete med att utveckla konkreta styrmedel.

– Beslutet är en framgång för IMO och dess medlemmar. Man har haft stor press på sig att visa att sjöfarten tar sin del av ansvaret för att minska påverkan på klimatet, säger Pernilla Wallin, ställföreträdande sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Foto: GP

Läs hela notisen

Källa: Transportstyrelsen