I augusti fick Länsstyrelsen ett larm om döda ålar i Hjälmaren. Resultatet av obduktionerna har nu kommit från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA): Infektion orsakad av ålherpesvirus. Bara en gång tidigare har detta påträffats i Sverige.

Det var den 15 augusti i somras som Länsstyrelsen fick kännedom om döda ålar och körde sex av fiskarna till SVA i Uppsala.

Med stor sannolikhet har sjukdomen utbrutit på grund av den mycket varma sommaren. Höga vattentemperaturer gav låga syrgasförhållanden, vilket kan ha triggat igång latent virusinfektion i ett antal ålar, med akut sjukdom och smittspridning som följd.

Bild: Länsstyrelsen Blekinge län

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Örebro län