Senaste veckorna har allmänheten rapporterat in flera fynd av arten Gonionemus vertens, ett nässeldjur som är nära släkting till vanliga maneter.

De första fynden gjordes i en badvik på Tjörn i juli men arten har sedan hittats på flera andra ställen i närområdet.

– Arten har tidigare förekommit sporadiskt i svenska vatten, framför allt på 1920- och 30-talen, men det är först i sommar som den verkar finnas i riklig mängd. Det är en invasiv främmande art och det är viktigt att vi får allmänhetens hjälp att se var den finns för att förstå hur spridningen ser ut, säger Erland Lettevall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

På engelska kallas arten för ”clinging jellyfish” och på svenska kallas den vardagligt för klängmanet. Den har sitt ursprung i de norra och västra delarna av Stilla havet men har spridit sig till Atlanten och hittas numera i de flesta av Europas havsområden, förutom i Östersjön.

Djuren har en manetliknande kropp, en så kallad medusa, och ”klänger” sig fast på ålgräs, tång och även på andra djur som musslor och ostron. De är genomskinliga, endast två till tre centimeter stora utan tentakler och kan vara svåra att upptäcka. De trivs bäst i kustnära vatten i tempererade områden och äter främst små kräftdjur.

– Vi har de senaste veckorna fått in ett 20-tal rapporter till Rappen om fynd av den här arten, framförallt lokala förekomster vid Tjörn. Dels har människor skickat in bilder, dels vittnar också om att de bränt sig vid bad, säger Erland Lettevall, utredare vid enheten för miljöövervakning på HaV.

– Men, spridningen är troligtvis inte begränsad till det här området. Arten kan finnas på fler ställen längs västkusten och kan överleva ända ner till södra Östersjön. Vi har bland annat fått in en rapport om ett möjligt fynd i Göteborgs södra skärgård.

Nässelcellerna hos Gonionemus vertens fungerar som motsvarande celler hos brännmaneter. Att komma i kontakt med djurets tentakler är mycket smärtsamt och kan orsaka starka reaktioner som frossbrytningar, hjärtrusning, kramper och stora kraftiga rodnader på huden.

Foto: Björn Källström

Läs hela notisen

Källa: HaV