Göteborg 17-18 maj – Östersjön i fokus!

Kronprinsessan Victoria närvarar vid Havs- och vattenforum som i år sätter Östersjön i fokus. Konferensen hålls i Göteborg den 16 och 17 maj och lockar deltagare från hela Vatten-Sverige.
– Vi kommer särskilt att lyfta nyttorna med våra hav och ger konkreta exempel på vad som görs lokalt och globalt för att få bukt med problem som övergödning, fiskdöd och miljögifter i Östersjön som ofta härstammar från land, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV i ett pressmeddelande.

Hela pressmeddelandet med länk till program samt anmälan här!

Källa och illustration: Havs- och vattenmyndigheten