Minglandet på Eriksberg vid Göta älv drog igång redan före nioslaget på tisdagsmorgonen den 22 maj. Alla gäster registrerades, de populära tygpåsarna delades ut och namnbrickor sattes på plats.

Fokus på Östersjön

När kronprinsessan Victoria anlände på förmiddagen inledde HaV:s generaldirektör Jakob Granit med att lyfta fram de 51 frivilliga åtaganden som Sverige förbundit sig att göra, på FN-konferensen i New York förra året.

I år lägger HaV-forum särskilt fokus på Östersjön inom temat Från källa till hav, och det nämndes särskilt i inledningen.

– Östersjön är ett känsligt innanhav och alla effekter märks omedelbart. Vi ser att övergödningen är ett fortsatt problem, även om det i vissa områden blir bättre. Nya hot, som marint skräp, läkemedel, invasiva arter och spår av industriutsläpp dyka upp i sediment, sa Jakob Granit.

Han lyfte även fram värdet av att samordna olika delar i förvaltningen.

– Vi måste se kopplingarna till land, inte bara inom havs- och vattenförvaltning, utan i alla sektorer. Vi behöver tänka i koordinerad förvaltning och det vill vi göra på HaV, sa Jakob Granit.

Foto: Natalie Greppi

Läs hela notisen

Källa: HaV