Boka in den 16-17 maj 2018 i kalendern. Då är det åter dags för Havs- och vattenforum i Göteborg. Nu laddar vi om för att inspireras, få verktyg för framtiden och mötas. Hoppas vi ses!

För sjätte gången arrangerar vi eventet Havs- och vattenforum. Årets tema tar avstamp i förra årets koncept ”från källa till hav”.

Årets fokus är Östersjöområdet, vi kommer att belysa frågor om klimat, hållbart nyttjande, marint områdesskydd, rena hav, följa upp åtgärder kopplade till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som HaV arbetar med.

Årets föreläsningar och workshops kommer bland annat att handla om:

  • Aktörer vilka gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål kan nås.
  • Havsplanering
  • Hållbart nyttjande
  • Ekosystembaserad fiskförvaltning
  • Miljömål
  • Övergödning
  • Samverkan näringsliv, myndigheter och forskning

Vilka är deltagarna som kommer?

Havs- och vattenforum är en mötesplats för alla som jobbar med hav och vatten. För dig som är verksam inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart eller fysisk planering.

Läs hela notisen

Källa: HaV