HAVET 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Rapporten beskriver miljötillståndet i de svenska havsområdena såväl som de mest angelägna miljöproblemen. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket finansierar huvuddelen av den nationella marina övervakningen. Även länsstyrelser och andra myndigheter med marin verksamhet bidrar med material till denna rapport.

I notisen finns länk till PDF (20 MB) med tidningen. Vidare finns länkar till pressmeddelanden om innehållet i tidningen, bl a miljötillståndet i havet runt våra kuster.

Läs hela notisen