Hösten 2019 är HaV värd för ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019. Konferensen arrangeras den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

arje år välkomnar ICES representanter för forskning, politik och civilsamhället från hela världen till en konferens för att prata om forskning och utveckling. HaV har fått uppdraget från Regeringskansliet att genomföra Sveriges värdskap för Internationella havsforskningsrådets, ICES, årliga vetenskapskonferens i september 2019.

Syftet med ASC är att samla representanter för forskning, politik och civilsamhälle inom det marina området för att se över pågående forskning, presentera innovationer, identifiera behov och skapa tvärsektoriella utbyten och nätverk.

ICES

ICES är en mellanstatlig organisation som arbetar för att öka vetenskaplig kunskap om den marina miljön. Varje år arrangerar ICES en årlig vetenskaplig konferens som de 20 medlemsländerna turas om att stå värd för. 2019 har turen kommit till Sverige och till HaV.

Foto: Creative Commons CC0

Läs hela notisen

Läs mer om ICES

Källa: HaV