EU:s fiskeministrar har beslutat om nya regler under 2018 för att skydda den hotade ålen. Reglerna innebär förbud för yrkesfiske efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader, mellan den 1 september 2018 och den 31 januari 2019.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för att genomföra EU-beslutet i Sverige.

– Vi föreslår att förbudet för fiske efter ål i svenska kustområden införs mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019. Förslaget ska nu ut på remiss och vi hoppas kunna ta ett beslut i maj, säger Ingemar Berglund.

De nya reglerna om att förbjuda fiske efter ål i havet under tre sammanhängande månader omfattar alla EU-vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Förbudet omfattar inte fiske efter ål som är mindre än 12 centimeter, fiske efter ål i Medelhavet eller fritidsfiske efter ål.

– Den europeiska ålen utgör ett och samma bestånd och är i dag klassad som akut hotad av bland annat Artdatabanken. Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt, säger Ingemar Berglund, avdelningschef på HaV.

År 2007 infördes ett generellt förbud för fiske efter ål i Sverige. Om man råkar fånga en ål av misstag är man skyldig att släppa tillbaka den i vattnet. Undantagna från fiskeförbudet är personer som bedriver yrkesmässigt fiske med stöd av särskilt ålfisketillstånd och fiske i vissa inlandsvatten där ålen inte kan vandra ned till kusten på grund av nedströms kraftverk. På västkusten är fisket stoppat och här beviljas inte längre nya tillstånd för fiske efter ål.

Foto: Lars Torstensson / IBL Bildbyrå

Läs hela notisen

Läs mer om ålbeståndet

Källa: HaV