Länsstyrelsen har beslutat att skydda Stora och Lilla Harsholmen med omgivande skärgård som naturreservat. Det nya reservatet, som ligger i Gullspångs kommun, är 252 hektar stort. Det mesta är vatten. Harsholmarna är en del av den mycket fisk- och fågelrika Åråsvikens innerskärgård i Vänern.

Harsholmarna består av så kallad bondeskog. Det betyder att inga stora avverkningar ägt rum. Människorna har nöjt sig med att plocka ut enstaka träd för husbehov. Skogen bär också spår av betesdrift. En hälsning från förr, när bönderna lät sina tamdjur ströva fritt i skogen.

Betesdriften och det sparsamma virkesuttaget ger skogen en fin variation, som lockar till sig en stor mängd olika livsformer.

– På Stora Harsholmen ska vi försöka införa forna tiders betesdrift. Skogen på Lilla Harsholmen får fortsätta utvecklas fritt, berättar biologen Henrik Roos på Länsstyrelsen.

Foto: Johan Dahlberg

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland