Och hamnarna i Tyskland, Polen, Sverige och Estland är dåliga på att ta emot spökgarn, visar en ny studie från det EU-finaniserade projektet Marelitt Baltic, i vilket bland andra Håll Sverige Rent medverkar.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten finns det omkring 100 mil spökgarn i Östersjön, där framförallt fiskar men även fåglar riskerar att fastna.

Endast hälften av de 50 hamnar som undersöktes visade sig ta emot spökgarn. Av de undersökta länderna var hamnarna i Estland och Sverige sämst.

Bland orsakerna till den bristfälliga hanteringen nämns bland annat resursbrist och att hamnarna prioriterar andra frågor.

Källa: Ny Teknik

Läs fler artiklar om spökgarn här

Spökgarn Foto: Mare Litt Baltic eu