Denna rapport undersöker ekonomiska styrmedel för att minska nedskräpningen från fiskeredskap i den marina miljön.

Spökredskap, det vill säga redskap som förloras eller dumpas i havet, skapar två huvudsakliga problem. För det första så fortsätter fiskredskapen att fiska även efter att de har förlorats. Därmed påverkas den marina miljön när exempelvis fiskar fastnar i övergivna nät. Det andra problemet är att redskapen vittrar sönder till mikroplaster som påverkar den marina miljön negativt. De styrmedel som huvudsakligen berörs är: ett utökat producentansvar, pantsystem samt aktivt sökande och bärgande av redskap.

Foto: Havochvatten.se

Läs hela notisen

Läs hela rapporten (PDF 1,2 MB)