Hur känd är Leadermetoden?

LUS (Lokal Utveckling i Sverige) har ställt några snabba om lokalt ledd utveckling och Leadermetoden till landsbygdsminister, Jennie Nilsson. Här kommer svaren något nedkortat:

Vad vet du om Leadermetoden?

– Jag har bra koll på den sedan innan.

Hur tror du man bäst ökar medvetenheten om lokalt ledd utveckling?

– Jag tror att verksamhetsledarna har en viktig roll att finnas i leaderområdet och sprida information om de möjligheter som finns.

Hur viktigt är Leader och Leadermetoden för den svenska landsbygden?

– Regeringen anser att leadermetoden bidrar till lokal utveckling både genom verksamheterna i projekten och genom det lokala engagemanget.

Vilka utmaningar står Leader inför tror du?

– Starten av programperioden har varit en utmaning. Sverige genomför lokalt ledd utveckling inom fyra fonder som bekant (landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden). Det var nytt för alla och det har tagit tid att komma igång med arbetet inom alla fonder.
Sedan startar snart en ny programperiod och nya strategier och prioriteringar ska utarbetas. Det är alltid en utmaning att gå över till ett nytt program och det kan skapa svårigheter att planera. Vi vet i princip att vi kommer finansiera Leader genom landsbygdsfonden, men hur det blir med övriga fonder är ännu oklart. Ibland finns det också skäl att se över leaderområdets avgränsningar, organisering och vilka som bör sitta med i LAG (Local Action Group).

Läs hela intervjun här, nedtecknad av Maria Lundgren, kommunikatör Leader Nordvästra Skåne med Öresund!

Mer om Leadermetoden på Jordbruksverkets hemsida här!

Källa: LUS-sajten samt LUS FB-sida

Vinjettbilden: Landsbygdsminister, Jennie Nilsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet