Vid 15-tiden på lördagseftermiddagen gick ett tankfartyg på grund i Göteborgs skärgård. Fartyget kunde senare komma loss från grundet och har bogserats till en säker ankarplats. Eftersom ingen olja har läckt ut i samband med grundstötningen avslutar Kustbevakningen sin räddningstjänstinsats.

Nyheten uppdaterades den 10:e februari klockan 19:50

Vid 15-tiden på lördagen larmades Kustbevakningen om att ett tankfartyg utan last gått på grund vid Gäveskär i Göteborgs hamninlopp. Grundstötningen tros ha berott på ett maskinproblem som ledde till att fartyget förlorade manöverförmågan.

Tankfartyget kom senare av grundet och bogserades till en säker ankarplats för att undersökas vidare.

Vid grundstötningen befann sig 14 personer ombord och ingen ur besättningen skadades i samband med grundstötningen. Det finns inte heller några misstankar om brott i samband med händelsen.

Fartyg på grund. Foto: KBV

Läs hela notisen

Källa: KBV