Nu har den stora havskonferensen i FN-högkvarteret i New York avslutats och många länder har gjort åtaganden och utfästelser. Läs vad Sveriges klimatminister Isabella Lövin säger om resultaten.

Världen har samlats kring ett stort antal åtaganden för att rädda haven. Nu återstår att se om den politiska viljan blir verklighet. FN:s havskonferens avslutades på fredagen i New York.
– Det har gått väldigt bra, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till TT när bara timmar återstår av havskonferensen i FN-högkvarteret.
Det har varit den första internationella konferensen i sitt slag, som har tagit ett helhetsgrepp på de akuta hot världshaven står inför. Den politiska beslutsamheten bland världens länder att möta de hoten har varit stor, framhåller Lövin som tillsammans med Fijis premiärminister har suttit ordförande för havskonferensen.
– Det finns en stark beslutsamhet och vilja hos hela världssamfundet. Det finns egentligen inga avvikande röster om hur allvarligt det här problemet är och att vi måste göra något nu. Haven är stressade till maxgränsen, säger hon.
– Om vi fortsätter på det här sättet kommer vi att ha mer plast än fisk i våra hav år 2050. Det säger väl allt.
Över 1 300 frivilliga åtaganden från de deltagande länderna har registrerats. Det kan handla om att stoppa illegalt fiske, bekämpa försurningen av haven, minska plastskräp eller att skydda marina områden.
– En del av åtagandena är väldigt imponerande. Indonesien ska minska plastskräpet med 70 procent till år 2025. De är en av de absolut största källorna till plastskräp i Asien och i världen, säger Isabella Lövin som också poängterar att havens hälsa hänger tätt ihop med klimatfrågan.
– Haven har absorberat så mycket koldioxid som vi har släppt ut att de har blivit 30 procent surare sedan förindustriell tid. I kombination med uppvärmningen av haven hotas jordens alla korallrev att inte överleva efter år 2050. Det är enormt allvarligt. Det är fiskens barnkammare, det är havens regnskogar.
Nu är frågan vad den politiska viljan är värd när kanske framförallt fattiga länder ställs inför ekonomiska realiteter. Tidigare konventioner om havet som har beslutats i enighet har inte genomförts. Och inga av de åtaganden som har blivit resultatet av havskonferensen är bindande.
Det som är väldigt uppenbart här är att den politiska viljan har mobiliserats. Anden har sluppit ur flaskan, säger Isabella Lövin.

Källa: Ny Teknik

Läs mer på Ny Tekniks websida

Isabella Lövins tal på konferensen, engelsk språkövning