Nu har EU just bestämt vilka fiskekvoter som ska gälla i Östersjön för 2018, och det blev inget totalstopp för ålfisket. Läs mer i särskild notis om detta. Men diskussionerna kring ålen fortsätter och i detta debattinlägg har forskarna vid Sveriges Lantbruksuniversitet en hel del förslag.

Gemensamma krafttag krävs för att rädda ålen, skriver SLU-forskare i debattartikel.

Det europeiska ålbeståndet befinner sig sedan flera år tillbaka på en historisk bottennivå. För att ålen inte ska försvinna behövs gemensamma insatser, såväl i Sverige som utomlands. Det skriver fem ålforskare vid SLU Aqua i en debattartikel som publicerats på UNT Debatt. Forskargruppen föreslår en rad åtgärder för att driva utvecklingen rätt riktning.

Källa: SLU/UNT

Bild: Ål/ Lst Blekinge

Läs hela debattinlägget här