Monstervåg skapad i tank

Universitetet i Oxford meddelar att en grupp forskare har lyckats återskapa den så kallade Draupner-monstervågen som observerades på Nordsjön 1995. Ett team av forskare från universiteten i Oxford och Edinburgh har kommit ett steg närmare gåtan bakom så kallade monstervågor (freak wave, rogue wave) genom att skapa en sådan våg i laboratorium. Sjöfolk har länge vittnat om gigantiska vågor på oceanerna, med förödande konsekvenser för fartyg. Länge har dessa monstervågor betraktats mer eller mindre som myter.

Konfirmerad observation

Den så kallade Draupner-vågen var en av de första konfirmerade observationerna av en monstervåg. Den uppmättes till 25,6 m och bildades under förhållanden där den signifikanta våghöjden var 12 meter. Draupner-vågen har fått sitt namn efter den Draupner-plattformen, där observationen gjordes.

Omtvistade mekanismer

De fysiska mekanismer som ligger bakom uppkomsten av monstervågor är fortfarande omtvistade, uppger universitetet i Oxford. Genom experiment i en vågtank har forskarna försökt återskapa Draupner-vågen och samtidigt komma till klarhet i de förhållanden vad gäller vågornas riktning som kan förorsaka en så hög och brant våg.

Foto: Oxfords universitet

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartstidningen