Gäddorna längs Östersjökusten är hotade och därför kan ett gäddfiskeförbud komma att införas längs delar av kusten.

Förbud finns redan i vissa vikar i Stockholms skärgård, men nu vill länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson i Stockholm även att gäddorna fredas längs kusterna i Sörmland, Östergötland och Uppland.

Under de senaste 20 åren har gäddbeståndet längs den svenska Östersjökusten minskat dramatiskt. Orsakerna är flera: övergödning, utdikning av kustnära våtmarker, exploatering av kustmiljöer, en ökad population av gråsäl och skarv och även allt för mycket fiske.

Källa: SR P4 Södermanland

Bild: Gädda. Foto: Marcus Bertilsson. Länsstyrelsen.

Hör inslaget här