Under måndagskvällen bärgades den fjärde och sista oljefatet som misstänks ha fallit överbord från ett fartyg på danskt vatten förra helgen. Fatet upptäcktes av en privatperson söder om Lysekil.

Det var den 23 november som fyra oljefat med totalt 800 liter smörjolja av okänd anledning föll av ett fartyg utanför Skagen.

– Med hjälp av löpande driftprognoser kunde vi se att faten skulle följa strömmarna mot svenskt vatten och Bohuskusten. Under veckan har vi engagerat både flyg och fartyg i sökandet, säger vakthavande befäl Kalle Isaksson på ledningscentralen i Göteborg.

Foto: KBV

Kustbevakningsflyget lyckades upptäcka ett av faten medan de övriga tre hittades av privatpersoner. Samtliga faten har bärgats av Kustbevakningen.

Läs hela notisen

Källa: KBV