Sveriges fossilfria flotta formas. Fyra nya klimatvänliga vägfärjor beställs. Med lagens krav på fossilfrihet fram till år 2045, gör Trafikverkets färjerederi sin största miljöomställning någonsin.

Inriktningsbeslutet kallas Vision 45 och den första åtgärden är en beställning av fyra nya klimatneutrala vägfärjor.

Med 70 fartyg och närmare 800 personer sysselsatta med vägfärjedrift, är Färjerederiet Sveriges största kollektivtrafikoperatör till sjöss. Omställningen till klimatneutralitet kommer att innebära stora investeringar. Fram till 2045 handlar det om att bygga 25 nya färjor, och att anpassa nuvarande flotta efter olika typer av fossilfria bränslen. Gammal teknik ska fasas ut och frigående färjeleder ska konverteras till elektrisk lindrift där det är möjligt. Rederiet driver, följer och understödjer forskningsprojekt kring alternativ framdrift, med sikte mot varaktiga förändringar.

Foto: Truls Persson

Läs hela notisen

Källa: Trafikverket Färjerederiet