För att påskynda processen med att återuppbygga det europeiska ålbeståndet ger regeringen ett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att utreda hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan genomföras.

Sedan 2007 har fisket efter ål i både havet och i större delen av sötvattensområdena varit förbjudna i Sverige. Endast ett fåtal yrkesfiskare har beviljats ålfisketillstånd som en dispens från förbudet. Sedan 2007, då regleringen infördes, har fisket efter ål liksom antalet fiskare i Sverige minskat med nästan två tredjedelar till följd av att ålfisketillstånden är personliga och inte kan överlåtas.

Regeringen bedömer att ett frivilligt program för inlösen av ålfiskerätter kan vara en möjlig åtgärd för att ytterligare minska fisket av ål för konsumtion och påskynda processen med att återuppbygga det europeiska ålbeståndet.

Foto: Jennie Strömquist, HaV

Läs hela notisen

Källa: regeringskansliet.se