Sollenkroka
Bild: Värmdö Hamnar

Skitglada nyheter för er som åker regelbundet till och från Sollenkroka brygga.

Nu på fredag ska två permanenta toaletter sättas på plats i hamnen.

Det har gått över ett år sedan Värmdö kommun stängde ned toaletterna vid Sollenkroka och Boda bryggor. Enligt kommunen är avloppen så dåliga att de måste renoveras – för en summa som den tekniska nämnden inte anser sig vilja betala. Därför har toaletterna istället varit igenbommade i väntan på att någon kan tänka sig att ta hand om dem.

Kritiken från båtpendlare har inte låtit vänta på sig, något som Skärgården berättat om i flera artiklar. Som en kortsiktig lösning på toaproblemet ställde Värmdö hamnar ut bajamajor i somras. Men nu på fredag är alltså en permanent lösning på plats i Sollenkroka.

– Vi har i samarbete med byggföretaget Projfast och Vindö byggvarorAB byggt två stycken nya moderna utedass som vi har ställt bakom busshållplatsen, säger Michael Larkner, vd på Värmdö hamnar.

Det är även Projfast som kommer att stå för driften och skötseln av toaletterna medan Värmdö hamnar står för kostnaden. Michael Larkner beskriver toaletterna som en enklare variant av torrdass. De kommer inte att vara uppvärmda under vinterhalvåret och har inget rinnande vatten.

– Men de har ändå en betydligt bättre standard än de bajamajor som vi ställt dit.

Han menar att det varit nödvändigt att få till en lösning på toalettproblemet eftersom många öbor efterfrågat just den här typen av service.

Vad som kommer hända med den gamla toalettbyggnaden är oklart.

– Vår styrelse har sagt att vi kan ta över skötseln från kommunen. Bland annat har vi tankar på om vi kan göra vänthallen, som också inhyses i byggnaden, större på något sätt av eller så, säger Michael Larkner.

Källa: Tidningen Skärgården

Läs artikeln här