Statens Maritima Museer & fritidsbåtar

Första juli i år öppnar det nya nationella Fritidsbåtsmuseet i Härnösand – i samarbete med Länsmuseet Murberget och Härnösands kommun. Här kommer ett flertal båtar ur Sjöhistoriskas samling att visas året runt.

Se en film med förberedelserna här!

Intresset för fritidsbåtar i Sverige har varit stort lika länge som det funnits fritid. Sjöhistoriska museets omfattande samling av originalbåtar, ritningar och fotografier ger spännande perspektiv på både samhälls- och teknikutveckling under de senaste hundra åren.

Sjöhistoriska satsar på att bevara båtar på olika sätt och på att göra dem tillgängliga på fler platser i landet. I sommar visas båtar i Båthall 2 på Galärvarvet i Stockholm och på Marinmuseum i Karlskrona. Och 1:a juli öppnar så det nya nationella Fritidsbåtsmuseet i Härnösand.

Sjöhistoriska har K-märkt 135 fritidsbåtar!

Se hela listan här!

Interiör Båthall 2
Foto: Sjöhistoriska museet