Det spelar ingen roll att eleven har lång restid och väntan. Norrtälje kommun behöver ändå inte ordna någon särskild skolskjuts. Det slår Förvaltningsrätten fast i en tvist mellan kommunen och en familj som bor på Lilla Gräskö.

Domstolen konstaterar: ”A:s rätt till skolskjuts enligt skollagen har tillgodosetts genom att han erbjuds resa till och från ön med SL och Waxholmsbolaget, alternativt med ersättning för självskjuts.”

Därmed ansluter sig Förvaltningsrätten i Uppsala till Norrtälje kommuns linje i tvisten med två familjer på Gräskö och Lilla Gräskö.

– Jag tycker det här är jättedåligt av kommunen och jag är besviken på domstolens beslut, säger Anna Johansson, förälder till den ena eleven.

– Å ena sidan säger de lokala politikerna att de vill att fler människor ska flytta till skärgården, å andra sidan vill de inte ens hjälpa våra barn att ta sig till skolan en begränsad tid på året; tre dagar i veckan under isläggningen.

I juni i år antog kommunfullmäktige i Norrtälje sin nya handlingsplan för utveckling av landsbygden och skärgården. Ett av de främsta målen med planen är att fler ska kunna bo i skärgården permanent.

En punkt i handlingsplanen slog fast att kommunen ska göra en långsiktig planering för att behålla skolor i skärgården och på landsbygden. En annan var att utreda upptagningsområden för skolskjuts, för att hålla upp elevantal på små skolor.

Robert Beronius, kommunalråd och gruppledare för Liberalerna och ordförande för Barn- och skolnämnden i Norrtälje, säger att han känner sympati för föräldrarna – och öppnar för en förändring av reglerna i framtiden.

– Vårt och Förvaltningsrättens beslut går ju delvis stick i stäv med vår egen handlingsplan för skärgården och kommunens riktlinjer att resa inklusive väntan inte ska ta mer än 60 minuter. I dag står det ”bör” i riktlinjerna. Jag skulle vilja se ett ”skall”, i alla fall för de yngsta eleverna.

Bild: Bo Cederqvist

Läs hela notisen

Källa: skargarden,se