Blidö-Frötuna Företagarförening ordnade informationsmöte om de nya reglerna för mindre yrkesfartyg. Tidningen Skärgården var där och publicerade följande reportage:

Sedan i måndags(1/4 red:s anm.) gäller nya regler för mindre yrkesfartyg. Men båtägarna upplever fortfarande en stor osäkerhet kring vad som egentligen gäller.

Ett femtiotal personer hade kommit till Norrtälje kommunhus förra torsdagen för att få information från Transportstyrelsen angående de nya reglerna för yrkesfartyg mellan 5-15 meter som trädde i kraft den 1 april.

Totalt berörs uppskattnings-vis mellan 3000-4000 båtar av de nya reglerna, som syftar till att höja sjösäkerheten och är funktionsbaserade till skillnad från de tidigare detaljstyrda. För större tonnage har regelverk funnits sedan länge, men denna grupp mindre fartyg har tidigare inte omfattats av någon tillsyn alls så länge man inte kört passagerare.

En av frågorna under mötet kom att handla om just hur tillsynen kommer att gå till. På plats för att lyssna var personal från Kustbevakning-en, som är den instans som kommer att kontrollera att varje fartygsägare har genomfört sin egenkontroll och har ett certifikat för detta om-bord. Exakt vilka repressalier det blir, eller vem som har tolkningsföreträde kring hur reglerna uppfylls, var dock oklart.

– Vi har fått väldigt lite information från myndigheten, så vi är också här för att förbättra våra kunskaper, sa Ulrik Sörehall, befälhavare för Kustbevakningen i Vaxholm.

Efter mötet tyckte han att en del hade klarnat.

– Framförallt kring det här med intyget och vilka båtar som ska vara registrerade.

För många av de övriga åhörarna var det dock fortsatt otydligt efteråt.

Källa: Tidningen Skärgården. Läs hela reportaget här!

Läs Transportstyrelsens regelinformation HÄR:

Föreskrifter för mindre yrkesfartyg

Vinjettbild: Dojan, Nämdö. Typiskt mindre yrkesfartyg. foto: Camilla Strandman