Vraket Finnbirch som förliste mellan Öland och Gotland 2006 fortsätter att läcka olja. Kustbevakningen arbetar med att förhindra oljan som finns kvar ombord att sprida sig i Östersjön.

Det var på måndagen den 17:e december som Kustbevakningens flyg upptäckte utsläppet i samband med en rutinflygning. Vraket ligger på 82 meters djup. Totalt ska cirka 80 kubikmeter dieselolja finnas ombord.

Läckan har lokaliserats med hjälp av en undervattensfarkost, även kallad ROV (Remotely Operated underwater Vehicle). Nu pågår förberedelserna med att förhindra oljeläckaget från att spridas i Östersjön.

En uppochnedvänd container ska placeras över den läckande oljan som samlas in och pumpas upp till ytan. Det beräknas ta cirka 50 dygn för all kvarvarande olja att läcka ut.

– Förberedelserna är i full gång och vi planerar att sjösätta systemet i nästa vecka. Under tiden systemet är i vattnet kommer området runt vraket att spärras av för säkerhets skull, säger räddningsledarre Fredrik Lindblom.

Foto: KBV

Läs hela notisen

Källa: KBV