Antalet yrkesfiskare fortsätter att minska vilket enligt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beror på svaga fiskbestånd, dålig lönsamhet, och att fiskarekåren blir allt äldre. Samtidigt säger myndigheten nej till många nya fiskare som vill etablera sig.

– HaV säger kategoriskt nej till nyansökningar av licenser, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent, på länsstyrelsen.

Fiskelicenserna för yrkesfiske har minskat med sex procent på ett år och idag finns knappt 1 200 licenser kvar i hela landet. Den största procentuella förändringen har skett i Stockholm och Sörmland där det är 14 procent färre licenser än för bara ett år sedan. I Stockholms län är det 26 personer som har fiskelicens i dag och av dem är endast två fiskare under 50 år.

– Förklaringen är att HaV inte släpper in nya fiskare. Hur ska det kunna bli någon föryngring om de inte ger någon licens, säger Henrik C Andersson.

I norra Uppland finns exempelvis en äldre fiskare, med licens i Stockholms län, som snart ska sluta fiska på grund av hälsoskäl. Familjen planerar att fiskarens son, som är i 30-årsåldern, ska ta över efter fadern men HaV nekar sonen licens. I sin ansökan om licens uppskattar sonen att han årligen kommer att fiska 17 ton strömming och det är anledningen till att myndigheten lämnar avslag. ”Det finns inte utrymme för ytterligare yrkesfiske av strömming”, lyder motiveringen.

– Det är så horribelt att man inte tror att det är sant, säger Henrik C Andersson och fortsätter:

– Sill- och strömmingskvoten för området är i år 170 360 ton. Sonens fiske skulle alltså vara 0,0009 procent av den.

Källa: Tidningen Skärgården, läs hela den upprörande artikeln här

Bryggan kommenterar: I den här frågan finns en viss konflikt mellan småskaliga kustfiskare i Östersjön och de större fiskefartygen med bas på Västkusten, här benämnda ”Fiskebäckarna” som ligger och trålar strömming alldeles utanför öarna i Stockholms skärgård (ja även inomskärs ibland). Men nog borde fiske för närmarknad och humankonsumtion prioriteras framför industrifiske till djurfoder?

Rune Wikström och Möja LRF- avdelning har även lämnat en motion till LRF- Mälardalens regionstämma den 12/3 med förslag att LRF ska arbeta med frågor om fiskelicenser och rätten att sälja fisk fångat på enskilt vatten. Man menar att detta är en grundläggande äganderättsfråga då ägare av enskilt fiskevatten annars berövas egendom man en gång köpt.

Vinjettbild: Det småskaliga kustfisket är utrotningshotat. Här Rune Wikströms båt Kajsa i hemmahamnen på Möja.