Det kom ett mejl från Elin Boalt som berättar om ett intressant projekt som Henrik Dahlgren, Nämdö, jobbar med:

Jag vill tipsa om det forskningsprojekt som Henrik arbetar inom och som går av stapeln här på Nämdö under sommaren 2018. Det är ett forskningsprojekt  finansierat  av Formas som drivs av ACES, Stockholms universitet. Man misstänker att naturligt producerade algtoxiner(bromfenoler) samt en minskad tiaminhalt samverkar och leder till energibrist och toxiska effekter hos östersjöns organismer

En gång i veckan, mellan maj- september kommer delar från Östersjön näringsväv samlas in för att undersöka hälsostatus hos fisk halter av bromfenoler och tiamin. Insamling och provtagning är komplicerad, levande fisk ska samlas in och sumpas, sedan ska bla delar av hjärnan plockas ut så färsk som möjligt för att kunna analysera för tiamin.

Nedan finns länkar till mer information. Fisket kommer främst att ske på stiftelsens vatten och provtagning nedanför Västanvik beroende på väder och vind.

Projektet är unikt i att det binder ihop flera olika teorier och vidgar forskningsfältet. Resultaten kommer blir avgörande för hur man går vidare för att försöka arbeta med problem som gäller minskande populationer av ejder, avmagring hos säl, dålig föryngring av tex abborre och gädda mm.

Läs mer här

Och ännu mer här

Här utanför Västanvik på Nämdö ska provtagning ske. Foto: Albert Mattsson, genom traktorrutan