Fritidsbåtar är dåliga för miljön vid de svenska kusterna. Det visar en ny rapport från Havsmiljöinstitutet. Studier i Östersjön visar till exempel att bottenväxtligheten minskar dramatiskt när båtplatserna breder ut sig.

Rapporten är den första sammanställningen av den kunskap som finns om fritidsbåtlivet i Sverige. Men här finns också nyheter. Som hur många småbåtsbryggor Sverige har. Det har det inte funnits någon samlad bild av förut.

1 700 nya småbåtsbryggor om året

– Vi har ju räknat från flygfoton och kommit fram till att det finns ungefär 110 000 bryggor som täcker 200 mil sjöbotten. De flesta ligger i skyddade grunda vikar som har höga naturvärden. De ligger helt fel egentligen, säger forskaren Per Moksnes som jobbat med rapporten.

Antalet bryggor växer dessutom explosionsartat. Varje år tillkommer cirka 1700 nya. Problemet är att de skuggar botten och gör det svårt för växter och fiskar att överleva.

– Vi har räknat att i Sverige är 20 procent av de här viktiga bottnarna med ålgräs och annan vegetation allvarligt påverkade av båttrafik från fritidsbåtar.

Båtregister och båtskatt

Nu vill han se en ordentlig kartläggning så att det inte byggs ännu mer i känsliga miljöer. Han vill också att det införs båtregister och båtskatt.

– Andra fordonsslag är ju registrerade och betalar skatt. Varför ska inte fritidsbåtslivet vara med och betala för de miljöskador och andra kostnader som följer med det?

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan flera svenska universitet. Per Moksnes är forskare vid Göteborgs universitet.

Källa: SVT Öst, se och hör mer här

Vinjettbild: Postrodd Holmön. Det finns många olika slags ”fritidsbåtar”, men bryggor och behov av lugna hamnlägen är gemensamma önskemål. Saker som ibland krockar med djur- och växtliv.