Fordonsbesiktning på öar utan bro och färja i Stockholms skärgård

Nu är det åter igen dags för Opus bilprovning att besöka öar med biltrafik som saknar förbindelse med fastlandet i form av bro, färja eller tunnel. Förbokning sker via telefon 0775-500 300 eller på nätet via den egna sajten med undantag för Svartsö där förbokningen sker i öns lanthandel.
Opus ska även besöka Landsort för att besikta företagsbilarna på ön men datum är ännu inte bestämt.

Datum och tider i augusti och september 2019

I år finns ingen uppdaterad text om fordonsbesiktning på öarna på Opus hemsida men förra årets text duger i år också (bortsett från datum). Årets datum nedan:

Runmarö
  • Lördag 24/8 vid sopstationen kl 09.20 – 15.00
Svartsö
  • Söndag 25/8 kl 9:30 – 10:20 OBS! Tid förbokas i Svartsö Lanthandel
Möja
  • Söndag 25/8, Möja ström kl 12:00 – ca kl 15:00
Utö
  • Lördag 7/9 på Skjutfältet kl 9:00 – 14:00
  • Söndag 8/9 på Skjutfältet kl 10:00 – ca kl 15:00

Källa och vinjettbild: Opus Bilprovning

Trafikkontroll på öarna 2019

Foto: Polisen Stockholm-Trafik

Det händer, med några års mellanrum, att trafikpolisen kontrollerar trafiksäkerheten på öarna vilket har skett just denna sommar i Stockholms skärgård. För närvarande är det Svartsö, Möja och Runmarö som fått besök av trafikpolisen.

Ett par artiklar i Mitti Värmdö återger trafikpolisens besök på öarna i Värmdö kommun. Läs mer här!

Källa: Mitti Värmdö och Trafikpolisen Stockholms FB-sajt