Foto: Håkan Carlstrand

Vi har beslutat förbjuda svenskt fiske av lax med oklippt fettfena i ICES-delområde 31, eftersom årets svenska fördelade kvot är i det närmaste uppfiskad.

Årets svenska fördelade kvot om 11 000 stycken laxar med oklippt fettfena i ICES-delområde 31 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax med oklippt fettfena i området från och med den 29 juni 2017.
Källa: HaV