Vinjettbilden till facebook-sajten ”Folkomrösta om glesbygdsskolor i Norrtälje kommun”

Söndag 12 november

Söndag den 12 november är det sista chansen för Norrtäljes kommuninnevånare att folkomrösta om glesbygdsskolorna. Uppropet ”Rädda Skolorna” startades när det rådande minoritetsstyret i Norrtälje kommun, trots protester, började lägga ner småskolorna på landsbygden.
Här finns notiserna när Skärgårdsbryggan följde folkomröstningskampanjen.
Skolorna på Singö och Björkö-Arholma, som ingick i Skärgårdarnas Riksförbunds skolgrupp Skärgårdsskolor i samverkan, har kommunen hunnit stänga före folkomröstningen

Sagostafettens bokprojekt, en bok-två sagor skrivna av elever i skärgårdsskolor.
Foto: SRF, Skärgårdsskolor i samverkan

Boken Sagostafetten

Om man söker i Skärgårdsbryggans ”gamla” arkiv hittar man till bokprojektet Sagostafetten där Singö skola och Björkö-Arholma skola på sin tid deltog med varsitt kapitel.
Till notiserna om boken från 2015 här!
Till notiserna om nedläggningsbesluten här!

Vad är det man ska rösta om?

”Vill du att Norrtälje kommun ska behålla och utveckla alla glesbygdsskolor samt upprätta ett kommunalt glesbygdsprogram med helhetsperspektiv över kommunens samtliga områden?” står det på röstsedeln, vilket ju egentligen är två frågor att sammantaget rösta ja eller nej till.

Ett landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram är redan på gång

Ett slags glesbygdsprogram, under en storvulen devis, håller kommunen redan på att ta fram genom dialogcaféer med diskussioner kring de sju fokusområdena som är angivna i förslaget till kommunens landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram:

Norrtälje kommun

  • Infrastruktur & kommunikation
  • Tillgång till service
  • Bygga & bo
  • Kultur & fritid
  • Upplevelse & turism
  • Villkor för företagande
  • Lokalt utvecklingsarbete

De frågor som varit mest frekvent, som har diskuterats, är kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, internet till alla, äldreboende och – föga förvånande – skola. Mer på kommunens hemsida här!

Förtidsröstning fram till söndag

Förtidsröstning har varit tillgänglig i snart ett par veckor och debattartiklarna i skolans vara eller icke duggar tätt i NT, Norrtelje Tidning. En del artiklar behöver man vara prenumerant för att läsa. Just en sån artikel har Skärgårdsbryggan exklusivt fått sig tillsänd där lärare på Rånö skola, som känner sig överkörda, får komma till tals.

Lärare rasar: ”Vi måste lyfta vår bild innan det är kört”

– De säger hela tiden att de lägger ner småskolorna för att det inte finns behöriga lärare och att det inte är ekonomin som styr utan att barnen ska få kunskap. Men de har ju överhuvudtaget aldrig kollat om vi är behöriga eller inte, säger Maud Vestlin, mellanstadielärare på Rånäs skola. Precis som kollegorna Anders Liegnell och Carina Karlebo har hon följt debatten i media under veckan och det var det som till slut fick dem att höra av sig.

Hela artikeln här: Tråkigt att vi utmålas som sopor

Läs på Norrtelje Tidnings sajt (även för ickeprenumeranter) med direkt länk till Lennart Rohdins (L) uppmaning att rösta ja i folkomröstningen. På sajten finns alla läsbara artiklar i frågan upplagda.

Följ även debatten i facebookgruppen: ”Folkomrösta om glesbygdsskolor i Norrtälje kommun”