Nio områden i Östersjön pekas ut som särskilt viktiga av FN-konventionen för biologisk mångfald, The Convention on Biological Diversity (CBD) vid partsmötet i Sharm el Sheikh i Egypten. Det rör sig bland annat om Norra Bottenviken, Kvarken, Fladen, Stora och Lilla Middelgrund, Ålandshav, Ålands skärgård och Finska skärgårdshavet.

– Östersjöns biologiska mångfald är unik, då den innehåller en kombination av sötvattens- och marina arter som man inte hittar på andra platser i världen. Även den stora variationen av miljöer och olika skärgårdsområden skapar speciella livsmiljöer som inte finns någon annanstans, säger Pia Norling på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Vartannat år träffas medlemsländerna i FN:s konvention för biologisk mångfald i ett partsmöte (COP) och i år hölls det 14:e mötet i Sharm el Sheikh, Egypten (CBD COP14), 17-30 november. På högnivåmötet (13-15 nov) deltog miljöminister Karolina Skog som tillsammans med över 80 ministrar diskuterade hur arbetet med att hejda den minskande biologiska mångfalden kan förbättras och vilka gemensamma åtgärder som krävs. HaV:s Pia Norling deltog som marin rådgivare i den svenska delegationen, som består av ett 15-tal experter från Regeringskansliet och myndigheter.

– Sveriges fokus på det som rör marina frågor har varit att anta resultat från den regionala workshopen för Östersjön, som hölls i Helsingfors i år med syfte att beskriva unika platser med höga naturvärden, så kallade EBSA:s (Ecologically or biologically significant marine areas), säger Pia Norling.

De områden i Östersjön som pekas ut som särskilt viktiga för biologisk mångfald enligt FN-konventionen om biologisk mångfald:

  • Norra Bottenviken
  • Kvarkens skärgård
  • Ålandshav, Ålands skärgård och Finska skärgårdshavet
  • Östra Finska viken
  • Innerhavet av västra Estlands skärgård
  • Sydöstra Östersjöns grundområde
  • Södra Gotland tumlarområde
  • Fehmarn Bält
  • Fladen och Stora och Lilla Middelgrund

Foto:
Alfågel – Kjell Larsson
Barklöst sträfse – Petra Pohjola
Kvarkens skärgård – Länsstyrelsen i Västerbotten
Vikarekut – Olle Karlsson, Naturhistoriska riksmuseet

Läs hela notisen

Källa: HaV