Sjöfartsverket har idag 24 maj fått in en observation om flytande timmerstockar i höjd med Luleå till Malören och nord ut. Sjöfarten uppmanas att vara vaksamma och har varnats via en så kallad navigationsvarning.

– Nu börjar fritidsbåtlivet att komma igång för säsongen och vi ser därför att även allmänheten behöver informeras om att vara vaksamma, säger Anders Dahl, lotsområdeschef i Luleå. Det är svårt att bedöma vart timret dyker upp men navigationsvarningar för Bottenviken går att se på Sjöfartsverkets webbplats.

Timret härrör från en last som Stora Enso via ett transportbolag skulle frakta från norra till södra Finland i december 2017. Lasten lossades till havs utanför Kemi i Finland på grund av hårt väder. Totalt handlar det om 1 500 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 30 lastbilar. Stockarna är cirka 8 till 16 centimeter i diameter och mellan 2 och 5 meter långa. Stora Enso har sedan incidenten haft regelbunden kontakt med den finska kustbevakningen.

– När vi blev varse att det fanns stockar i svenska vatten i området runt Malören skickade vi ut helikoptrar till området för att få en överblick över situationen, säger Satu Harkonen, kommunikationsansvarig på Stora Enso Skog. Besättningen såg att det fanns stockar i vattnet och på land vid kustremsan men hade svårt att uppskatta antalet. En grov bedömning är att det handlar om runt en tiondel av den totala lasten.

Läs hela notisen

Läs Sjöfartsverkets navigationsvarningar

Källa: Sjöfartsverket