Stor personalbrist inom sjöfarten att vänta

Transportföretagens nya rapport visar att sjöfartsbranschen har en utmanande personalbrist, rapporterar Sjöfartens Arbetsgivarförbund på sin sajt. Med en samhällsekonomi som är beroende av sjöfarten behövs krafttag för att lösa rekryteringsfrågan genom att bland annat öka ungdomars intresse för sjöfartsutbildningarna och skapa fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.

Tempen på sjöfartsbranschen 2019

Klipp ur rapporten: ”Tempen på sjöfartsbranschen 2019”

90 procent av Sveriges import och export sker med fartyg, vilket innebär att samhällsekonomin är starkt beroende av sjöfarten. Sjöfartsbranschen har en utmanande personalbrist och kommer inom en femårsperiod att behöva anställa cirka 800 personer. Detta enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på sjöfartsbranschen 2019”.
–  Lyckas inte sjöfartsbranschen hitta personal kommer det att påverka svensk export och import negativt, vilket kommer att resultera i stora samhällsekonomiska konsekvenser. Vi behöver få fler ungdomar att vilja söka sig till sjöfartens yrkes- och högskoleutbildningar och dessutom behöver vi skapa utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Detta gäller främst inom yrkesvux och yrkeshögskolan, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Hela texten här med Transportföretagens rapport ”Tempen på sjöfartsbranschen 2019”

Källa: Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF)

Artikel i Sjöfartstidningen här!

Vinjettbild: Lastfartyg. Foto: Sjöfartsverket