Gråsälar
Bild: Yummifruitbat, Wikimedia Commons

Skyddsjakten på gråsäl i länet ökas med 30 djur efter att den tidigare kvoten för första gången fyllts vilket skedde på kort tid.  Vi behov kan kvoten åter ökas och sannolikt höja kvoten nästa år.

Naturvårdsverket gav klartecken för skyddsjakt på 40 gråsälar i Stockholms län mellan den 20 april och 31 december. Redan den 6 maj var kvoten fylld med råge.

– Det är en ovanlig situation att det gick så fort, säger Nils Mårtensson, handläggare på Naturvårdsverket som fortsätter:

– Och det är första gången det tillåtna antalet sköts i Stockholms län. Vi har aldrig varit i närheten av att skjuta så många i länet över huvud taget.

Mot den bakgrunden bedömer myndigheten att behovet av skyddsjakten kvarstår och därför beslutar man nu att ytterligare 30 djur får fällas. Om även den kvoten fylls kan den utökas ännu mer.

– Vi har fått förfrågan från fiskare i länet och enskilda personer, fortsätter Nils Mårtensson.

Att kvoten fyllts kommer sannolikt även att påverka tilldelningen för länet nästa år.

– Det är inte orimligt för antalet djur sätts efter hur det gick förgående år, säger Nils Mårtensson.

Han ser ingen fara för att gråsälspopulationen ska påverkas av skyddsjakten då man uppskattar att det finns mellan 38 000 – 50 000 individer i Östersjön.

Skyddsjakten på gråsäl får ske inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälen orsakat skador på fisk eller redskap. Det krävs inte att fiskeredskapen är i sjön vid jakttillfället.

– Det är inte specificerat att det är yrkesfiske men en förutsättning är att det har varit skador, säger Nils Mårtensson.

Källor: Tidningen Skärgården, Naturvårdsverket

Läs artikeln i Skärgården

Läs om säljakt på Naturvårdsverkets hemsida