När Värmdö skärgårdsskola ingick i försöket med utökad fjärrundervisning var både lärare och föräldrar skeptiska, rapporterar Tidningen Skärgården. Men med facit i hand har det visat sig vara en lyckad satsning. Det är dock oklart om fjärrundervisningen kan fortsätta då försöket upphör i juni.

Kvalitetssäkrar undervisningen på skola med få elever

Då regeringen för två år sedan gav Skolverket i uppdrag att låta huvudmännen på försök bedriva fjärrundervisning i andra ämnen än de som skollagen tillåter var Värmdö skärgårdsskola inte sen med att haka på.
– Vi såg det som en möjlighet att kvalitetssäkra undervisningen. Med den lärarbrist som råder är det svårt att hitta behöriga lärare i alla ämnen. Men tack vare att vi kan använda fjärrundervisningen som alternativ uppfyller vi alla krav, säger Katarina Gardbeck, samordnare på Värmdö skärgårdsskola som vid tidningens besök tjänstgjorde som handledare på Runmarö skola.
– Från början var det tänkt att handledaren skulle ansvara för den tekniska biten men det sköter eleverna så bra själva. Min roll som handledare har mer blivit att vara ett stöd för eleverna, säger hon.

Regeringens nödvändiga proposition ser ut att utebli

I maj förra året presenterades en utredning om fjärrundervisning. Den föreslog bland annat att en rad ändringar i skollagen gällande fjärrundervisningen ska träda i kraft den 1 juli i år. Men för att det ska vara möjligt krävs att regeringen presenterar en proposition under våren, vilket inte ser ut att ske, skriver Tidningen Skärgården.
– Om vi inte får fortsätta med fjärrundervisningen skulle det innebära en katastrof för vår organisation, säger Lena Möllersten, rektor för Värmdö skärgårdsskola.

Tidningen Skärgården har sökt ansvariga ministrar för en kommentar.

Läs hela artikeln i Tidningen Skärgården här!

Vinjettfoto från landsbygdsministerns besök på Runmarö skola förra året, hämtat från ministerns facebooksida.