Fjärrundervisningens villkor och möjligheter

I FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever har lärare, skolledare och forskare tillsammans studerat hur innovativa digitala arbetssätt kan ge fler elever möjligheter till god undervisning. Syftet har varit ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om hur fjärrundervisning kan vara en del i att möta de utmaningar som det svenska skolsystemet står inför.

Gårdagens webbseminarium

På ett frukostseminarium igår, i samarbete med SKL, presenteras resultat och slutsatser från projektet och man diskuterar framtiden för fjärrundervisning i den svenska skolan. Seminariet har fokus på policyfrågor och erfarenheter på huvudmannanivå.
Seminariet webbsändes och följdes bland annat via länk från en ö-skola i Värmdö kommun, Stockholms skärgård.

Webbseminariet går att se i efterhand som play här!

Morgonens program:

Kl 9.00  Inledning Per-Arne Andersson, SKL
Kl 9.10  Fjärrundervisning – varför och vad krävs? Åsa Ernestam, SKL
  • Tillgång till behöriga lärare
  • Fler ämnen och kurser i alla delar av landet
  • Hantera större avstånd, minska resandet
  • För elevernas skull
  • Vilka hinder finns?
  • Tidsplanen håller inte. Ingen proposition från regeringen
  • Konsekvens av försenad tidsplan då försöksverksamheten upphör juni 2018
Kl 9.20  Projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever. Karin Hermansson, Ifous
Kl 9.30  Fjärrundervisningens villkor och möjligheter i den svenska skolan – nu och i framtiden.
Kl 9.50  Skolverkets planerade stödinsatser för fjärrundervisning. Roberth Olofsson, Skolverket
  • Skolverket planerar ett seminarium i mars, håll utkik på skolverkets hemsida för datum och plats.
Kl 10.00  Frågor, diskussion och avslut

Källa: ifous.se

Debattartikel: Mer fjärrundervisning måste tillåtas i skolan, SvD 2018-01-24

Bild: Sven-Erik Bucht besöker Runmarö skola där fjärrundervisning praktiseras på försök i rektorsområdet Skärgårdskolan, Värmdö kommun. Foto: Ministerns facebook-sida