I över 20 år har det pågått ett världsunikt experiment på 30 delvis ganska olika öar i två sjöar nära Arjeplog. På varje ö finns små rutor där en eller flera växtarter har avlägsnats, och nu har ett internationellt forskarlag undersökt hur artförlusterna har påverkat ekosystemen. Den generella bilden är att förluster av biologisk mångfald tycks minska den samlade förmågan att leverera produkter och tjänster i alla ekosystem.

Resultaten publicerades i tidskriften Nature Ecology & Evolution strax före jul. Studien har letts av David Wardle och Nicolas Fanin, då anställda vid SLU men nu vid Nanyang Technological University i Singapore respektive INRA i Frankrike. Dessutom har ytterligare tre SLU-forskare medverkat i studien.

Det råder en allt större samsyn om att förluster av biologisk mångfald äventyrar ekosystemens förmåga att tillhandahålla tjänster som människor är beroende av, såsom biomassaproduktion, nedbrytning och näringsomsättning. Studier av detta har dock oftast rört någon enstaka eller några få ekosystemtjänster, eller funktioner, men en del ekologer försöker nu hitta mer generella mönster. De vill kunna förutse hur förluster av biologisk mångfald påverkar en bred palett av alla de tjänster ett ekosystem levererar – dvs. ekosystemets mångfunktionalitet.

– Det fina med vårt försöksområde är att ekosystemen på öarna är så olika, trots att de ligger så nära varandra, säger David Wardle. Det är det som har gjort att vi kan säga att försämrad mångfunktionalitet på grund av artförluster tycks vara ett generellt fenomen. Och detta är viktig kunskap, som vi behöver för att kunna uppskatta konsekvenserna av de artförluster som sker i snabb takt jorden runt på grund av bland annat ändrad markanvändning och klimatförändringar.

Fjällnära skärgård. Bild: SLU

Källa: SLU

Läs mer här

Bryggan kommenterar: Skärgårdsnatur, med sina mycket speciella förhållanden för såväl växter som djur och även människor, finns även på lite oväntade ställen, i fjällen till exempel. Den här artikeln kan med fördel jämföras med den om artspridning via betesdjur som transporteras mellan öarna som Bryggan tidigare skrivit om: Här