Märkt gädda. Foto: ReFisk

Under våren har Länsstyrelsen märkt närmare 500 gäddor i Stockholms skärgård. Allmänheten bjuds nu in till en tävling att rapportera in när de fångar de märkta gäddorna. ”Det hjälper oss att öka kunskapen om gäddbestånden längs ostkusten samtidigt som den som rapporterar in flest gäddor kan vinna ett fint pris” säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.

Under 2017–2018 driver Länsstyrelsen i Stockholm projektet ReFisk. Det ingår i regeringens satsning på havsmiljön och finansieras med medel från Havs- och vattenmyndigheten.

Målsättningen med projektet är att ta fram kunskapsunderlag för en revidering av fiskereglerna längs ostkusten från Gävleborgs län i norr och ner till Östergötlands län i söder.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län