EU:s fiskeministrar är nu överens om 2018 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, MSY. Det gäller exempelvis för havskräfta, räka, torsk, kolja, gråsej, sill och äkta tunga i Skagerrak och Kattegatt.

– De största förändringarna jämfört med 2017 års kvoter rör bland annat kolja och torsk, säger Karin Linderholm, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Beslutet för 2018 fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 11-12 december. Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.

– EU:s fiskeministrar utgick från det förslag som EU-kommissionen lade fram i november och var i enlighet med målen i fiskeripolitiken och baserat på vetenskapliga råd, säger Karin Linderholm som deltog vid förhandlingarna

2018 års kvoter för kolja i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt ökar med 24 procent och torsk i Skagerrak med 39 procent jämfört med 2017 års kvoter. När det gäller torsk i Skagerrak beror en del av ökningen på en anpassning av kvoten till att landningsskyldighet (utkastförbud) införs för torsk i fiske efter bottenlevande arter.

Foto: Maja Kristin Nylander, HaV

Läs hela notisen

Läs alla kvoter (PDF, 0,5 MB)

Länk till regeringens pressmeddelande

Källa: HaV