Länsstyrelserna i samverkan har tagit fram web-verktyget fiskekartan.se. Det är en webplats med alla Sveriges fiskevårdsområden. Fritidsfiske är en mycket vanlig och populär hobby i Sverige. Enligt statistik från Havs- och vattenmyndigheten fiskar ungefär 1,5 miljoner svenskar minst en gång varje år. Med det nya verktyget blir det lättare att hitta information om var man kan och får fiska och vilka förutsättningar som finns i området. Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och länsstyrelserna gemensamt.

Länsstyrelserna har ett uppdrag att hålla register över olika fiskevårdsområden och när man skulle ta fram ett gemensamt register så valde man att utveckla det till något användbart för allmänheten. Målsättningen med kartan är att det ska vara enklare än någonsin att ta fram information om var man får fiska och vilka regler som gäller. På Fiskekartan.se kommer besökaren också hitta annan information om området, till exempel

  • fiskarter
  • djupkartor
  • länkar till webbsidor med fiskekortsförsäljning online
  • kontaktuppgifter
  • platser med båtramper och båtuthyrning
  • platser med anpassat fiske för rullstolsburna
  • platser med gratis fiske för barn och ungdomar.
Länsstyrelsen har digitaliserat och kvalitetssäkrat gränserna genom att använda underlag från beslut om bildande, stadgar och förrättningskartor. Fiskevårdsområdena själva har också haft möjlighet att granska och lämna synpunkter på materialet. Genom att gränserna nu är tillgängliga online ökar chansen att de blir granskade igen. Då kan eventuella felaktigheter i kartan rättas till och kvaliteten blir ännu bättre.

Foto: Natalie Greppi

Länk till fiskekartan

Text: Olle Nygren