Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Det är förbudet att lägga nät, ryssjor och andra mängdfångande redskap 15 oktober – 30 november längs hela Gävleborgskusten.
Fiskeförbudet gäller varje år vid hela länets kust samt i Älvkarleby och Tierps kommuner i norra Uppland. Förbudet är till för att skydda svaga sik- och havsöringsbestånd.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län