Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland av Lars Nylander, Daniel Olsson och Bo Ulfhielm
Hälsinglands Museum/Länsmuseet Gävleborg 2016

Ny bok
Boken Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland är en upptäcktsresa till några av gästrike- och hälsingekustens allra bäst bevarade och särpräglade kulturmiljöer. Boken är producerad av Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg, i samarbete med Svenska kyrkan

Kapell byggda mellan 1603 till 1956
Längs kusten i Gävleborg finns elva välbevarade träkapell, byggda från 1600-talet och framåt. Dessa platser präglades av fiskarlivets slitsamma villkor och användes under sommaren av så kallade fjärrfiskare. Då flyttade hela fiskarfamiljen med boskap och allt ut för att leva på fisket. I dessa miljöer var fiskarkapellet den viktigaste samlingspunkten och hela fiskelägets gemensamma ansvar. Det var även här som fiskeutrustningen stuvades in när de som fiskade begav sig till sina hemorter under vinterhalvåret. Fiskarkapellen är än idag ett levande kulturarv som fortfarande används och besöks av många varje år.

Källa: Länsmuseet Gävleborg

Här finns mer att läsa om kapellen, svt lokalnyheter Gävleborg