Möten i februari

Färjan till Hemsö i vinterskrud.
Hemsöleden trafikeras av linfärjan Embla under större delen av året och den kan ta 24 bilar. På vintern när det kan bli is sätts normalt motorfärjan Sanna in med plats för 14 bilar. På denna vinterbild är det ändå linfärjan Embla som kommer glidande, hur gick det då?
Foto: Rolf Sjölander

Vi är nu inne i årets andra månad och det är vinter med mycket snö i många delar av vårt land. Uppskattat av många men till problem för trafiken på land. Hur det är med isen på våra vatten, särskilt i norr, rapporterar bland annat Sjöfartsverket om och som i sin tur bevakas av Skärgårdsbryggan, se ett inslag här!

Söndag – måndag 4-5/2

 • SRF arbetsutskott – möte på Orust

Tisdag – onsdag 6-7/2

 • Skärgårdskonferens på Sydkoster – SRF i
  samarbete med Landsbygdsnätverket.
  Programpunkterna är:
  Kustnära småskaligt fiske och dess betydelse för lokalsamhället
  Vattenbrukets möjligheter i livsmedelsförsörjningen
  Lokal demokrati – Kosternämnden
  Kommersiell och offentlig service i skärgården
  Se hela programmet här: SRF Skärgårdskonferens 6-7 februari 2018, program

Tisdag 13/2

 • ESIN – styrelsemöte via zoom

Lördag – söndag 17-18/2

 • SRF – styrelsemöte på Gräsö

Torsdag 22/2

 • Dialogmöte Tillväxtverket, Stockholm – SRF:s ordförande och verksamhetsledare deltar

Söndag 25/2

 • SRF skolgrupp – möte via Skype

Notera i kalendern – SRF:s årsstämma i mars

Lördag – söndag 24-25/3

 

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund