Sällan man ser dem så här ordentligt..
Bild: Richard Bartz, Creative Commons

Vi skriver lite då och då om fästingar och elände som dessa kan ställa till. Tidigare har man mest fokuserat på skärgård- och kust när det gäller risker att drabbas av fästingar, men numera finns de små krypen i stora delar av landet. Det kan ändå vara av intresse att se var just de mest smittbärande fästingarna finns och det ska visas med nya kartor som ingår i EU-finansierade forskningsprojektet Scandtick Innovation. Så här skriver man på Sveriges radios websida:

Fästingområden i Norden där risken att smittas av borrelia och TBE är högre ska märkas ut på en karta.

Senare i år kommer fästingkartor över stora delar av Norden, kartor där man i mobilen direkt kan se i vilka skogar och naturområden där det finns en högre risk för TBE-bärande fästingar.

– När man ska planera sin svamptur eller fågelskådning kan man ju välja ett område där risken för TBE och borrelia är lägre, om samma svampar finns där, säger projektledaren och epidemiologen Rene Bödker vid Veterinära institutet vid Danmarks tekniska universitet.

Underlaget till kartorna är 40 000 insamlade fästingar från cirka 130 platser runt om i Skandinavien, platser som ska vara representativa för olika slags skogar och marker.

Nu sekvenseras fästingarna för ett 20-tal olika sjukdomar de kan bära på. Resultaten samkörs sedan med satellitbilder över hela Skandinavien som ner på en kvadratkilometers upplösning ska visa var risken för exempelvis TBE-bärande fästingar är högre.

Projektledaren Rene Bödker påpekar att de nya fästingriskkartorna även kan utgöra underlag vid beslut om placering av ett ny förskola eller en campingplats ska byggas.

– Då är det ju bra att undvika ”hotspots” för borrelia eller riskområde för TBE, utan i stället välja en plats där risken är lägre, säger han.

Källa:SR

Läs och hör mera här

Mer intressant om fästingar på radio i Vetandets värld här

Råd om fästingar från 1177 vårdguiden