I Sverige avskaffades ju fastighetsskatten för några mandatperioder sedan och många skärgårdsbor var väldigt lättade. I Finland finns fastighetsskatten kvar och debatten är lite lik den vi hade tidigare. För ålänningar höjdes skatten kraftigt redan tidigare och i år drabbades många i Åbolands skärgård. Det verkar dock vara möjligt att få justeringar gjorda om man överklagar, och det diskuteras också hur man ska förfara med skatt när det gäller mark som är avsatt för naturskyddsändamål. 

Läs HÄR flera intressanta artiklar från Svenska YLE

med rubriker som:

•Nu kommer Skatteförvaltningens efterlängtade och fruktade brev till markägare i skärgården – för en del uteblir chockhöjningen av fastighetsskatten
•Regeringen ser över fastighetsskatten – skyddade områden ska befrias från skatt
•Groteskt oproportionerligt, men Skatteförvaltningen måste följa lagen – professor svarar på frågor om chockhöjning av fastighetsskatter i skärgården

med flera… Känns väl igen för svenska skärgårdsbor?

Vinjettbild: Sjöutsikt från Nämdö, sånt kan kosta extra skatt… Foto: Nilla Söderqvist