Larmet om att ett bulkfartyg gått på grund under inseglingen till Mönsterås kom till Kustbevakningen strax efter fem på tisdagskvällen den 16 januari. Vid tillfället fanns lots ombord. Personal från Kustbevakningens miljöräddningsfartyg KBV 033 har genomfört kontroller och det finns ingen misstanke om brott. Fredrik Tyrén, räddningsledare på Kustbevakningen:

‒ Vi bedömer att orsaken är ett tekniskt fel. De uppgifter vi har samlat in under kvällen ombord på haveristen tyder på att man agerat helt korrekt ombord för att minimera skadorna.

Orsaken till grundstötningen var tekniska problem med rodersystemet. Det finns ingen brottsmisstanke i samband med händelsen. Fartyget har bedömts stå på grundet långt förut och närmsta bunkertank där bränslet finns ligger längre akterut. Tankarna är skyddade av dubbel botten. Gynnsamma väderutsikter med svaga vindar samt stigande vattenstånd de närmsta dagarna gör att läget var stabilt.

Fartyget åter loss för egen maskin efter att ha tömt ballasttankarna. Foto: KBV

Efter att ha tömt sina ballasttankar kunde fartyget som stått på grund försiktigt backa loss för egen maskin. Hon ankrade på djupare vatten där räddningsdykare från KBV 033 kunde undersöka den del av skrovet som varit i kontakt med berg. Fartygets roder är åter i funktion. Fartyget är intakt, enligt den inspektion som Kustbevakningens räddningsdykare genomfört. Akterskeppet, med propellrar och roder är utan skador. Däremot finns inbuktningar i den del av skrovet som stått emot grundet, men inga hål.

Läs hela notisen

Källa: KBV